Bài đăng

Nghiên cứu, thiết kế nền tảng nhúng thực thi các ứng dụng xử lý ảnh thời gian thực: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Hoạt động công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông tại xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

Quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Công nghệ ảo hóa và ứng dụng: Luận văn ThS. Toán học: 604601

Learning Semantic Representations for Rating Vietnamese Comments

Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union - A Gravity Model Approach

Multiwalled carbon nanotubes/silver nanocomposite as effective SERS platform for detection of methylene blue dye in water

Molecular evolution of type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome viruses circulating in Vietnam from 2007 to 2015

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang: Luận án TS. Kinh doanh: 623401

Tổng thuật các công trình nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ ở Việt Nam: Luận văn ThS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 603203

Nobel Kinh tế 2015: Thay đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu về nhu cầu, tiêu dùng và nghèo đói

Rèn luyện khả năng tự học của học sinh trong dạy học chủ đề tổ hợp ở lớp 11. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học : 60 14 01 11