Bài đăng

Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union - A Gravity Model Approach

Multiwalled carbon nanotubes/silver nanocomposite as effective SERS platform for detection of methylene blue dye in water

Molecular evolution of type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome viruses circulating in Vietnam from 2007 to 2015

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang: Luận án TS. Kinh doanh: 623401

Tổng thuật các công trình nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ ở Việt Nam: Luận văn ThS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 603203

Nobel Kinh tế 2015: Thay đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu về nhu cầu, tiêu dùng và nghèo đói

Rèn luyện khả năng tự học của học sinh trong dạy học chủ đề tổ hợp ở lớp 11. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học : 60 14 01 11

Pháp luật về giám sát Tài chính trong công ty Cổ phần Niêm Yết ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 623801

Hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Vectơ phân cực của nơtron tán xạ từ trên mặt tinh thể phân cực được đặt trong từ trường ngoài biến thiên tuần hoàn khi có phản xạ: Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

Quản lý hoạt động bồi dưỡng văn học nghệ thuật cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh